header1

 

I över 25 år har vi hjälpt våra uppdragsgivare att köpa försäkring och hjälpa till när skador uppstår.

Precis som en advokat företräder vi enbart vår uppdragsgivares intressen. Vi sänker våra kunders försäkringskostnader genom att specialanpassa försäkringsomfattningen och pressa premien. Vi förmedlar försäkring för samtliga försäkringsbolag och är inte knutna till något bolag.

Genom att kombinera juridisk kompentens med försäkringskunnande tillvaratar vi våra uppdragsgivares intressen. Som skadekonsulter ser vi till att ni som skadelidande får den ersättning ni har rätt till.


 

Med rätt verktyg inom riskhantering kan vi hjälpa er att begränsa behovet av försäkring och effekter av inträffade skador.

Till skillnad mot vad många tror är vi inte ett fördyrande mellanled utan faktiskt någon som spar kostnader och avlastar er med vår specialistkompetens inom försäkring och skador.

Våra kunder finns över hela landet och utgörs av bland annat sågverk, tillverkande industrier, idrottsarenor, advokatbyråer, fastighetsbolag mm. Vi försäkrar 34 av Sveriges flygplatser.

 

Kontakta oss

Löwenthal Birger Försäkring AB
Storgatan 82 B nr 2405
352 46 Växjö

Växel: 0470-74 95 90

Epost: epost@lbforsakring.se

Morgan Löwenthal
morgan@lbforsakring.se
Direkt/mobil: 070 - 594 59 13

Aron Skandevall
aron@lbforsakring.se
Direkt/mobil: 0735-30 82 54

Birger Nilsson
birger@birger.se
Direkt/mobil: 0708 - 44 37 50