header3

Försäkringsområden

 • Egendomsförsäkring för företag (Brand-, inbrott- & vatten)
 • Avbrottsförsäkring för egendomsskador
 • Fastighetsförsäkringar
 • Entreprenadförsäkringar
 • Motorfordonsförsäkringar
 • Transportförsäkringar
 • Ansvarsförsäkring för verksamheten
 • Produktansvarsförsäkringar
 • Professionsansvarsförsäkringar
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • VD- och Styrelseansvarsförsäkring
 • Miljöförsäkringar
 • Rättsskyddsförsäkringar (vid tvistar, skattemål, miljöskador mm)
 • Gruppförsäkringar
 • Recallförsäkringar
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Risk Management - Skadeförebyggande åtgärdsprogram
 • Försäkring i samband med aktieöverlåtelse
 • Hjälp med skadehantering